Krajobraz

Stawy Rybne „Piastów” położone są w dolinie rzeki Radomki, kilkanaście kilometrów na północ od Radomia przy trasie Krajowej E7, między miejscowościami Wsola i Jedlińsk.
Ich powierzchnia wynosi ok 170ha i jest wymarzonym miejscem dla miłośników różnorodnych gatunków flory i fauny.
10 stawów hodowlanych i 2 łowiska komercyjne pozwalają na czerpanie przyjemności z wędkowania i obserwacji piękna otaczającej przyrody.
Kompleks ten stanowi również bardzo ważną ostoję ptaków zarówno w okresie lęgowym, jak i w okresie migracji i zimowania. Na uwagę zasługują głównie perkozy, rybitwy a doskonałe warunki rozrodu znalazły tu również kaczki.